Certyfikaty

Certyfikaty, jakie uzyskała nasza szkoła
Dyplom za udział w akcji PAH


Certyfikat dla szkoły - Wiem i Działam z PAH


Certyfikat za promocję czytelnictwa


Podziękowanie za udział w Szlachetnej Paczce


Certyfikat Lepsza Szkoła