Historia zaczyna się na progu mego domu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Garlacz Maria   
Środa, 12 Listopad 2008 21:16
„Historia zaczyna się na progu mego domu" innowacja pedagogiczna opierająca się na pracach z tekstem źródłowym odnoszącym się do najbliższej okolicy.

 

Realizator: Mgr Maria Garlacz, mgr Dorota Kasprzyk, mgr Katarzyna Pływacz

 

Cel: Zebranie, opracowanie i wydanie w wersji elektronicznej materiałów źródłowych takich jak: kroniki, pamiętniki, zapiski z podróży, lustracji królewskich, itp. dotyczących naszego regionu.

 

Zasięg: Szkoła, być może gmina

 

Sprawozdanie: Uczniowie zbierają materiały np: Aleksandar Mogiła wykonała wersję elektroniczną kroniki szkoły w Leńczach. Najstarsze zapiski sięgają II poł. XIX w.

Zespoły poszukują informacji w bibliotece OO Bernardynów- dotyczy to w szczególności szlachty żyjącej na naszym terenie w XVI w., jej działalności sejmikowej, epizodu reformacji, opisów buntu chłopów w okolicy Lanckorony, potopu szwedzkiego, konfederacji barskiej, rozbiorów, epidemii głodu oraz początków szkolnictwa państwowego w Galicji. Mają również szukać śladów przeszłości w domowych archiwach –zdjęcia, listy, pamiętniki.

Projekt będzie trwał do końca czerwca 2009 r.

 

Efekt: Uczniowie powinni dzięki emocjonalnemu stosunkowi do omawianego materiału łatwiej i lepiej zrozumieć przyswajaną wiedzę. Wzbudzi to ich zainteresowanie własnymi korzeniami, historią swej okolicy. Powstanie wersja elektroniczna zebranych materiałów, które będą mogły być wykorzystywane na lekcjach.
 

 

Ulti Clocks content

 

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 2 SP



   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010