II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim

Nasza uczennica Gariela Katzer wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim polegającym na wymyśleniu kolejnej zwrotki do kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Na konkurs przyjęto 239 zgłoszeń. 

Tekst napisany przez Gabrysię nagrodzono II miejscem.

GRATULUJEMY !!!