Pożegnanie Pana Andrzeja

9 marca uroczyście pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę konserwatora naszej szkoły, pana Andrzeja Gonka. Przepracował w niej 40 lat, co więcej – budował tę szkołę. Dla wielu z nas był w niej zawsze. Zmieniali się dyrektorzy, ale pan Gonek trwał na swoim stanowisku pracy. Podczas uroczystego pożegnania były podziękowania za liczne remonty, naprawy, przebudowy, malowanie klas i szkolnych korytarzy. Padły one z ust poprzednich Dyrektorów: Andrzeja Pawlusa oraz Krystyny Małnowicz-Makowskiej, którzy uczestniczyli w uroczystości. Dziękowała również obecna Dyrektor szkoły, Małgorzata Prażnowska, oraz uczniowie i Rada Rodziców. Oj, będzie nam brakowało naszej „Złotej Rączki”. Panie Andrzeju: DZIĘKUJEMY!!!