Emotional :) project

Emotional:) project
Podzielmy się naszymi emocjami!
Let’s share our emotions!
Lassen wir uns unsere Gefühle teilen!

Lucyna Biernacka