Procedura bezpieczeństwa – WAŻNE

Proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach w
czasie realizacji zajęć
rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych
oraz dydaktycznych
dla uczniów klas I-III, konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły
podstawowej
oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej w okresie
epidemii COVID-19​

Procedura bezpieczeństwa