Egzamin Ósmoklasisty – procedury

Bardzo proszę zapoznać się z załącznikami do Zarządzenia Nr 41/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, które dotyczą Egzaminu Ósmoklasisty (E8).