Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Ósmoklasisto! Absolwencie!

W dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) w sekretariacie szkoły od 8.00 do 13.00 będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 

Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego (1,5 m).