Rada Rodziców

29 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Przedstawiciele klasowych rad, wyłonieni podczas zebrania 24 września, dokonali wyboru Rady, która będzie przewodziła rodzicami w obecnym roku szkolnym.Skład Rady dostępny jest w zakładce: Rodzic.

Nowo wybranej Radzie życzymy owocnej współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz – co najważniejsze – ze wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły.