PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

 1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach zwaną dalej „szkołą”.
 2. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 września 2020 r. w szkole.
 3. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym także w strefach wydzielonych.
 4. Obowiązkowe jest stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat, stołówka).
 5. Obowiązkowe jest stosowanie przez pracowników szkoły osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat, stołówka).
 6. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (wyjątek stanowią lekcje informatyki, chemii i fizyki w przypadku wykonywania doświadczeń, wychowania fizycznego).
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi powyżej 37,2°C należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika należy zwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać indywidualnym transportem do domu.
 9. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 10. W miarę możliwości organizuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 11. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim / po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.