Dzień Nauczyciela 2020

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji szkoły, także uczniów. Święto to, znane przede wszystkim pod nazwą Dzień Nauczyciela, obchodzone jest 14 października, jako upamiętnienie powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 

14 października 2020 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie wyrazili wdzięczność pracownikom oświaty za cierpliwość, zaangażowanie, troskę oraz serce, które każdego dnia ofiarują uczniom. W zaprezentowanym programie artystycznym uczniowie klasy 4a i 4b pięknymi słowami wierszy i piosenek podziękowali nauczycielom za pracę i zaangażowanie.

Oprócz wdzięczności uczniów, swoją wyraziła Dyrektor szkoły, mgr M. Prażnowska, nagradzając nauczycieli. W tym roku Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: D. Kasprzyk, M. Pocielej, M. Stokłosa, B. Moskała, I. Budzowska, I. Niedźwiedź, A. Góralczyk, M. Pasternak, M. Garlacz, K. Zając, K. Dębicki. Nagrodę Burmistrza otrzymał natomiast J. Wojewodzic.

Dyrektor szkoły nagrodziła również wyróżniających się pracowników obsługi i administracji: J. Błachut, M. Górnisiewicz, B. Godzik i B. Jabłońską.