Konkurs Papieski

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Papieskim pt.

„św. Jana Pawła II – życie i świętość”

 1. Organizator Konkursu:
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach
 • Pani Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Prażnowska
 • Fabian Łukasz Wikiera – katecheta
 • Kasjan Mateusz Sadowski – katecheta
 1. Cel Konkursu:
  Uczczenie 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, przypomnienie i wskazanie dzieciom i  młodzieży wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II, oraz propagowanie wartości  chrześcijańskich w procesie wychowania.
 1. Czas trwania Konkursu:
  Konkurs trwa od 11 listopada do 10 grudnia 2020 roku.
 1. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów klas:
  a) klasy 1-3 Szkoły Podstawowej – grupa I
  b) klasy 4-6 Szkoły Podstawowej – grupa II
  c) klasy 7-8 Szkoły Podstawowej – grupa III
 1. Zgłoszenia:Zgłoszenia można dokonać do 20 listopada 2020 roku na adres email: frfabik@gmail.com

 Informacje potrzebne do zgłoszenia:

Imię

Nazwisko

klasa

kategoria wiekowa – grupa

swój email

 1. Forma prowadzenia konkursu:
 • Konkurs będzie prowadzony dnia 10 grudnia w formie online
 • Tematyka konkursu obejmuje fragmenty z biografii, pielgrzymek i nauczania Jana Pawła II.
 • Materiał do opanowania zostanie podany na email zgłoszonych osób