„Chłopcy z Placu Broni” wizualizacja

Uczniowie i uczennice klasy 5 dokonali próby wizualizacji postaci lektury Ferenca Molnára.

Dorota Węgrecka – Wójcik