Rekrutacja do I klasy 2021/2022

Zapraszamy do naszej szkoły !!

Kandydat z obwodu szkoły wypełnia kartę zgłoszenia dziecka do kl. I + zał. nr 1 (oświadczenie o miejscu stałego pobytu,  zamieszkania dziecka), dodatkowo w razie potrzeby zał. nr 2 i zał nr 3.

Kandydat spoza obwodu szkoły wypełnia wniosek o przyjęcie do kl.1 dziecka spoza obwodu + oświadczenie do wniosku

zał. nr 1, dodatkowo pozostałe załączniki 1,2,3.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I – pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy I z poza obwodu – pobierz

Oświadczenie do wniosku – zał. 1 – pobierz

Zał. 1 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu – pobierz

Zał. 2 – oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Zał. 3 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz