Funkcjonowanie szkoły od 22 marca 2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

Zajęcia dla uczniów klas 1 – 3, będą prowadzone przez platformę edukacyjną Microsoft Teams, a o szczegółach tej pracy poinformują wychowawcy.

W tym okresie, dla dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły przez rodziców.

Oddział wychowania przedszkolnego nadal pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Dla uczniów klas ósmych nadal mogą być organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach.