Nauczanie hybrydowe

  1. Od 17 maja 2021 r. zajęcia dla uczniów klas 1-3 nadal organizowane są w Szkole w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.
  2. W okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. zajęcia w klasach 4-8 będą organizowane w ramach kształcenia zdalnego, realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia stacjonarnego w następujący sposób:
  • kształcenie stacjonarne (w szkole), zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych, wg planu

17.05.2021 r. – klasy 4a, 5 i 8,

18.05.2021 r. – klasy 6, 7a i 7b,

19.05.2021 r. – klasy 4b, 6 i 8,

20.05.2021 r. – klasy 7a, 7b i 8,

21.05.2021 r. – klasy 4a, 4b i 5,

24.05.2021 r. – klasy 7a, 7b i 8,

28.05.2021 r. – klasy 4a, 5 i 6;

  • w dni, w których nie odbywają się dla danej klasy zajęcia w trybie stacjonarnym uczniowie uczestniczą w zajęciach w ramach kształcenia zdalnego, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.
  1. Od 31 maja 2021 r. zajęcia dla wszystkich uczniów będą organizowane w Szkole w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.
  2. Na terenie szkoły obowiązują procedury ujęte w wytycznych MEiN, MZ i GIS.