Lista dzieci przyjętych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym – Oddział Przedszkolny

Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach


Lista uczniów – kliknij