„Wiem i Działam” z PAH

Uczniowie naszej szkoły brali udział w programie „Wiem i działam” z Polską Akcją Humanitarną. Program  zakładał poszerzenie wiedzy o mądrym pomaganiu oraz działania zbiórkowego lub świadomościowego.

W poszczególnych modułach poruszane są następujące kwestie:
Co to jest pomoc humanitarna?
Co się dzieje na świecie, że pomoc jest potrzebna?
Czy każda pomoc jest dobra?
Co możemy zrobić?
Lekcje i działanie przeprowadzone zostały na podstawie materiałów edukacyjnych PAH.

Certyfikat dla szkoły - Wiem i Działam z PAH