Sprawozdanie Rady Rodziców

SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

          Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i uczniom za współpracę.

Wyrażamy wdzięczność:

•      Dyrekcji szkoły za wsparcie wszelkich inicjatyw Rady Rodziców

•      Wszystkim rodzicom za dokonane wpłaty na fundusz Rady Rodziców.


Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym sprawozdaniem Rady Rodziców