Konkurs profilaktyczny: „Można inaczej – NIE dla przemocy!”

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie profilaktycznym: „Można inaczej – NIE dla przemocy!”

Konkurs jest jednym z  działań  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Plakat reklamujący konkurs "Nie dla przemocy"

Regulamin – kliknij, aby przeczytać