Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

19 listopada 2021 r. nasza szkoła brała udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypadała 32 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Poprzedzając obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole odbyło się wiele aktywności. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani do szkoły na niebiesko- jest to kolor UNICEFU- organizacji, która czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka na świecie. Uczniowie klas 8 w ramach projektu z WOS wykonali plakaty prezentujące prawa dziecka i przedstawili je pozostałym klasom z krótką informacją z podaniem ich praw. W swoich wystąpieniach podkreślili również niezwykłą rolę patrona naszej szkoły- Janusza Korczaka jako Rzecznika Praw Dziecka. Odbyły się także zajęcia w bibliotece oraz zajęcia na świetlicy, które ukazywały o co chodzi w prawach dziecka ale także sylwetki dzieci, które zmieniają lub zmieniły świat jak np. Grety Thunberg- szwedzkiej aktywistki klimatycznej, czy Malali Jusafzai, która miała zaledwie 11 lat, gdy rozpoczęła walkę o prawo dziewcząt do nauki i przeciwko ekstremizmowi talibów w Pakistanie. Nie przerwała jej nawet po próbie zamachu na jej życie w 2012 r.

Malala została najmłodszą w historii współlaureatką Pokojowej Nagrody Nobla za „walkę z ciemiężeniem dzieci i młodych ludzi oraz za walkę o prawo wszystkich dzieci do nauki” oraz  laureatką Nagrody im. Sacharowa, którą zadedykowała „niedocenianym bohaterom Pakistanu”, wygłaszając przemowę w obronie prawa każdego dziecka do nauki.

„Wiele dzieci nie ma co jeść, nie ma co pić. Są też dzieci, które odczuwają głód nauki. Zatrważające jest to, że 57 milionów dzieci jest pozbawionych dostępu do edukacji […] to musi poruszyć nasze sumienia”, powiedziała Malala, zwracając się do przedstawicieli 28 narodów w wypełnionej po brzegi sali posiedzeń Parlamentu Europejskiego i w obecności wszystkich żyjących laureatów Nagrody im. Sacharowa zgromadzonych wyjątkowo tak licznie na konferencji z okazji 25. rocznicy ustanowienia nagrody. „Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis i jedna książka mogą zmienić świat”.