Konkurs „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI OCZAMI MŁODEGO INTERNAUTY”

W ramach Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano konkurs pt: „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty”

Celem konkursu jest wykonanie prac o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci Internet (np. nawiązywanie znajomości, ochrona danych osobowych, ochrona danych wrażliwych, upublicznianie wizerunku, gry internetowe, szkodliwe treści, cyberprzemoc, bądź pozytywne aspekty bezpiecznego korzystania z sieci Internet ) na jedną spośród trzech kategorii:

  1. Plakat profilaktyczny
  2. Prezentacja multimedialna
  3. Wiersz – rymowanka

    Termin zgłaszania prac: 4.02.2022 r.


    Regulamin konkursu – kliknij, aby przeczytać więcej