Rekrutacja 2022/2023

Plakat rekrutacji 2022/2023

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 541/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opublikowano informację dotyczącą  w/w rekrutacji.

Szczegóły można znaleźć na:

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20222023

Plakat reklamujący rekrutację do naszej szkoły