Walentynkowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o Miłości – Aktualizacja

Logo konkursu

Aktualizacja

Tegoroczny konkurs ze zrozumiałych względów będzie przeprowadzony w formie zdalnej bez podziału na kategorie. Mimo trudnych dla nas wszystkich czasów, pragniemy podtrzymać wieloletnią tradycję i dać szansę zaprezentowania się zdolnej wokalnie i językowo młodzieży. 

Clipy nagrane przez zgłoszonych uczestników będą oceniane pod względem językowym, muzycznym jak i artystycznym. Filmy prosimy przesłać na niżej podany adres mailowy do 14.02.2022.Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 18.02.2022, a werdykt zostanie ogłoszony na stronie naszej szkoły, facebooku oraz w lokalnych mediach. 
Konkurs walentynkowy - plakat reklamujący

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w X Edycji Walentynkowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej o Miłości, który odbędzie się 18.02.2022 o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.

Zgłoszenia do 11.02.2022 dokonujemy poprzez formularz na stronie internetowej szkoły w Radoczyw zakładce „Festiwal Piosenki” http://radocza.edu.pl/festiwal-piosenki.html lub wysyłając zgłoszenie do koordynatora:lucjan.pietrykowski@radocza.edu.pl

Zaproszenie na konkurs - Radocza

Aby przeczytać regulamin, kliknij tutaj