Rocznica katyńska

Harcerze i Zuchy na warcie przy pomniku katyńskim

Znajdujący się przed naszą szkołą obelisk z ziemią przywiezioną z Katynia zobowiązuje nas do pamięci. Szczególnym dniem takiej pamięci jest 13 kwietnia. W tym roku pogoda pozwoliła zebrać się nam, by złożyć kwiaty, zapalić znicze przy małej tabliczce z napisem: KATYŃ, przy której zuchy i harcerze pełnili wartę.

Uczniowie klasy 6 przypomnieli wszystkim zebranym o losie tysięcy polskich oficerów i żołnierzy wziętych do niewoli na początku II wojny światowej i zamordowanych w 1940 r. przez NKWD. Przypomnieli wiersze poświęcone pamięci ofiar. Mocno zabrzmiała piosenka z repertuaru Cz. Niemena „Dziwny jest ten świat”. Trudno było nie powiązać jej z obecną sytuacją na świecie, zwłaszcza w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na koniec uroczystości pojawił się też pozytywny akcent – fragment wiersza E. Stachury: „Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest, żeby człowiek w życiu onym sprawiedliwym był i godnym i tego trzymać się trzeba”.