XXIII Rajd Wagabunda

Wręczanie nagród

Puchary wręczone, nagrody rozdane – XXIII Rajd „Wagabunda” organizowany przez naszą szkołę  przeszedł do historii. Jak go zapamiętamy?

Z pewnością będzie budził dobre skojarzenia, bo pogoda była idealna do wędrówek, kiełbasa  smaczna, lody podane na koniec imprezy – również. Uczestników było dużo, bo poza naszą szkołą w Rajdzie wzięli udział uczniowie ze szkół w: Barwałdzie Średnim, Leńczach, Stanisławiu Dolnym Dolanach, Zarzycach Wielkich i Zebrzydowicach. Z niektórymi nasi uczniowie dobrze się znają – uczyli się bowiem w naszych murach podczas remontu swoich szkół. Taka impreza, jak dziś, pozwoliła im jeszcze bardziej zacieśnić znajomość.

Na trasach, które do Brodów wiodły z różnych miejscowości, trzeba było rozwiązać zadania związane zarówno z trasą, jak i z osobami, którym poświęcony był rajd, czyli: Januszem Korczakiem (z okazji 80. rocznicy jego śmierci) oraz Ignacym Łukasiewiczem – bo 2022 rok to jego rok.

Najlepszą wiedzą wśród gości wykazała się reprezentacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. Do nich powędrował puchar wręczony uroczyście przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska, pana dr hab. inż. Augustyna Ormantego, oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach, panią mgr Małgorzatę Prażnowską, którzy objęli rajd honorowym patronatem. Tu należy do patronów dodać jeszcze Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Spośród uczniów naszej szkoły zwyciężyła klasa 7, a w klasach młodszych – drugoklasiści. Puchar otrzymał też oddział przedszkolny naszej szkoły.

Organizowana z dużym rozmachem impreza nie odbyłaby się, gdyby nie sponsorzy. W tym roku byli to: Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Brodach, Moje Bambino, Wydawnictwo Kartograficzne Comapss, Biuro Projektu Niepodległa, Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie, Dinolandia w Inwałdzie, ApiLandia Łysoń w Kleczy Dolnej, Park Miniatur i Warownia w Inwałdzie, Maspex, Miasto Gorlice, AutoPart. Dzięki nim wśród uczniów zostały rozlosowane różne nagrody. Jak w latach ubiegłych wzbudziły one duże emocje wśród wyczekujących na pojawienie się ich numeru plakietki rajdowej, którą zaprojektowała uczennica kl. 6 – Weronika Ślusarczyk.

Komandor Rajdu: Jacek Wojewodzic
Teks: Iwona Niedźwiedź
Film: Dorota Węgrecka-Wójcik