Deklaracja zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

Dzieci i przybory szkolne - obrazek dekoracyjny

DEKLARACJA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w SP w Brodach na rok szkolny 2022/23

Deklarację należy złożyć w sekretariacie od dnia 29.08. do 02.09.2022 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na zajęcia w świetlicy w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo (potwierdzenie pieczęcią zakładu pracy w deklaracji zgłoszenia)