III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”

Logo konkursu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Prace w etapie szkolnym należy składać do 22 września 2022 r. do biblioteki szkolnej.

Regulamin: https://kuratorium.krakow.pl/iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-ze-szkol-podstawowych-pn-odpoczywaj-na-wsi/