Bezpieczni, bo widziani na drodze!

Przedszkolaki podczas wyjścia na wycieczkę - ubrane w kamizelki odblaskowe

15 września 2022 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego wraz z opiekunami, wybrały się na wycieczkę tematyczną. Dzieciaki ubrane w kamizelki odblaskowe, były na drodze dobrze widoczne. Zerówkowicze uczyły się, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię a także obserwowały ruch uliczny. Rozpoznawały poznane wcześniej podczas zajęć, znaki drogowe. A chłopcy to nawet potrafili nazwać marki samochodów Wszystkie dzieci znajomość przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych zaliczyły na szóstkę.

Kierowcy byli bardzo życzliwi, uśmiechali się do dzieci a nawet im machali. Na ten gest sympatii, dzieciaki także machały do kierowców. W drodze powrotnej do szkoły, przedszkolaki śpiewały piosenkę, oczywiście o światłach drogowych. Swoją postawą i wiedzą, zdały egzamin z bezpieczeństwa na drodze i zasłużyły  na odznaki! Brawa! Dla naszych milusińskich:)


Wychowawca Maria Pasternak