Wycieczka do muzeów w Krakowie

Kolaż zdjęć z wyjazdu do muzeum w Krakowie

11 października 2022 r. chętni uczniowie klasy 7 oraz ich kilku kolegów z klasy 8 wzięli udział w wycieczce przedmiotowej z plastyki do wybranych muzeów w Krakowie. Jako pierwszy odwiedziliśmy Arsenał Książąt Czartoryskich i obejrzeliśmy wystawę sztuki antycznej. Następnie udaliśmy się do Muzeum Książąt Czartoryskich na lekcję muzealną „Co z tą Damą, gdzie ten Rembrandt?”.

W trakcie lekcji: szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czym jest dzieło sztuki?”, pogłębiliśmy wiadomości  na temat Leonarda da Vinci i „Damy z gronostajem” oraz „Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijn. Następnie przeszliśmy do Galerii Sztuki Polskiej XIX i XX w Sukiennicach, aby wziąć udział w grze muzealnej „Tajniki muzealnego flirtu”. Później przewodniczka oprowadziła nas po galerii, prezentując najważniejszych twórców i przemiany, jakie zachodziły w sztuce polskiej w XIX i XX wieku. Przepełnieni  doznaniami estetycznymi i radośni  wróciliśmy do Brodów.