11 listopada

Flaga Polski

10 listopada uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.  O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewano wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, po którym uczniowie klasy 8 przedstawili przygotowany apel. W scenariusz apelu były wplecione polskie pieśni patriotyczne śpiewane przez klasy IV – VII.