Andrzejki klas 4 – 8

Zabawy andrzejkowe

24 listopada 2022 r. w szkole odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa dla klas 4-8. 

Według tradycji Andrzejki są świętem obchodzonym tylko przez panny. Dla kawalerów przewidziane były Katarzynki, przypadające na 24 listopada. Stare polskie przysłowie mówi: “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. I to właśnie 29 listopada panny zbierały się, by wywróżyć sobie imię przyszłego małżonka oraz liczbę dzieci.

Andrzejki kojarzyły się kiedyś pannom przede wszystkim z okazją wyproszenia u świętego Andrzeja ukochanego. W ten dzień modlono się więc bardzo uroczyście o pomyślne poszukiwania męża.

W naszej szkole połączyliśmy oba święta, tradycję  i nowatorskie pomysły- przedstawiciele SU z samego rana zaprosili młodszych uczniów do konkursu z nagrodami niespodziankami. Dla całej społeczności szkolnej przygotowane zostały cukierki z wróżbą, które bardziej od wróżb przypominały ciekawe aforyzmy np. „Bez odwagi nie zostaniesz dowódcom”; „Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zmierza”; „Podróż tysiąca mil… zawsze zaczyna się od jednego kroku”; „Zawsze dostrzegaj piękno w codziennych rzeczach”; „Carpe diem”- to tylko kilka, którymi podzieli się uczniowie.