Spektakle profilaktyczne Teatru „Kurtyna”

Kolaż zdjęć ze spektaklu profilaktycznego 3

19 grudnia 2022 r. do naszej szkoły zawitał Teatr Profilaktyczny „Kurtyna” z Krakowa. Uczniowie klas 1-8 i oddziału „0” obejrzeli trzy różne spektakle profilaktyczne dostosowane do wieku.

Uczniowie klasy 1a, 1b, 2a, 2b oraz oddziału „0” obejrzeli spektakl „Mapa skarbów”. Najmłodsza grupa została zapoznana z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz poznali dobre i złe strony Internetu. Dodatkowo przedstawienie kształtowało postawę odpowiedzialności za własne zdrowie oraz ukazywało niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych lekarstw i używek takich jak alkohol czy papierosy. W ramach kształtowania postaw społecznych poruszona została problematyka wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, empatia i szacunek dla słabszych.

Odbiorcami kolejnego spektaklu pt. „Przesłuchanie” byli uczniowie klas 3,4 i 5. Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawione w przedstawieniu to wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, „hejt” w sieci internetowej, „stalking” jako współczesna forma nękania i zastraszania ludzi. Empatia i zachowania agresywne, zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i szkole.

Natomiast spektakl „Cisza” dedykowany był młodzieży klas 6, 7 i 8 a jego tematem był stres i depresja jako źródło uzależnień, przemocy i agresji, człowiek w relacjach z samym sobą i bliskimi, problem alienacji. Narkotyki, „dopalacze” i inne środki psychoaktywne zagrażające życiu i zdrowiu.

Rozmowa profilaktyczna poprzez sztukę teatralną przynosi wiele korzyści, jest łatwiejszą formą przekazu

 i dotarcia do młodego człowieka, pobudza jego wyobraźnię i wrażliwość. Uczniowie zarówno ci młodsi, jak i starsi bardzo dobrze odebrali przedstawione treści i chętnie uczestniczyli w spektaklu.

Spektakle były finansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kalwarii Zebrzydowskiej