Lapbook chemiczny

Ósmoklasiści tworzą lapbook

Lapbook chemiczny – alternatywa dla tradycyjnych notatek, pomoże uporządkować, zapamiętać i utrwalić poznaną wiedzę.

Tworzenie lapbooka to praca wymagająca i czasochłonna, rozwijająca kreatywność umiejętność planowania, porządkowania notatek i przedstawienia ich w atrakcyjny sposób.
Uczniowie z klasy 8 zgłębiali wiedzę na temat soli, ich właściwości i zastosowań. W sposób graficzny i pomysłowy przedstawili sole, z którymi można spotkać się w kuchni np. chlorek sodu, substancje stosowane do konserwowania żywności ukryte pod symbolami „E”, używane do nawozów sztucznych, w medycynie do usztywniania złamanych kończyn, w przemyśle kosmetycznym, budownictwie czy używanych do produkcji kredy szkolnej – węglan wapnia.
Praca była dużym wyzwaniem, a efekty zaskakujące co przedstawiają poniższe zdjęcia.