Hej kolęda, kolęda…

Zaproszenie do wspólnego kolędowania podczas kolędy Rady Rodziców

Rada Rodziców zaprasza do wspólnego kolędowania

Plakat reklamujący kolędowanie Rady Rodziców