Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1

Kolorowy plakat, reklamujący rekrutację

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 21 lutego i trwa do 8 marca 2023. Prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy oraz do klasy 1 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.

Druki do pobrania – kliknij, aby pobrać