Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie podczas warsztatów profilaktycznych

24 marca 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Ich realizacja była możliwa dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która je sfinansowała. Warsztaty były prowadzone przez specjalistę z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w warsztacie pt. „Przemoc werbalna –  czyli o krzywdzącej sile słów”. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności komunikacji w grupach rówieśniczych bez wulgaryzmów, wskazanie skutków obrażania innych w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz  modelowanie życzliwej postaw wobec drugiego człowieka. 
Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.  Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w realizowanych zajęciach

Uczniowie podczas warsztatów profilaktycznych