Rekrutacja uzupełniająca

rysunek trójki dzieci trzymających się za ręce

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach informuje, że od 18 maja 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy I w szkole w Brodach. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do dnia 23 maja 2023 roku.