Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego na zadania z naszej okolicy.

Obraz dekoracyjny - karta do głosowania i urna

Ruszyło głosowanie w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku Małopolanie mogą wybierać spośród blisko dwustu propozycji! Co ważne każdy z nas może oddać aż dwa głosy – jeden na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, a drugi na zadanie regionalne.

Sposób głosowania pozostaje niezmienny – można głosować wypełniając wnioski w sposób tradycyjny – papierowy – dostępny w szkole. Można również zagłosować przez Internet – https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

Głosowanie potrwa do 16 czerwca (głosy papierowe i korespondencyjne). Nieco dłużej, bo do 18 czerwca, będzie można zagłosować przez Internet.

Głosując należy pamiętać o kodach  zadania:

Zadanie ogólnowojewódzkie:

OGW10 – Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej DW953 w Zebrzydowicach Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych, przejścia dla pieszych w miejscowości Zebrzydowice ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, oraz usprawnić komunikację pracowników uczniów oraz turystów przemieszczających się między powiatami krakowskim i wadowickim komunikacją autobusową.

Zadanie regionalne –  Region Małopolska Zachodnia

MZA14 – Kalejdoskop sztuki – warsztaty artystyczne i koncerty

Zadanie składa się z dwóch części – pierwsza z nich to edukacja artystyczna dla dzieci z powiatów regiony Zachodniej Małopolski. W roku 2024 odbywają się warsztaty umuzykalniające dla dzieci w przedszkolach i zerówkach, oraz warsztaty plastyczne i muzyka zespołowa dla dzieci w szkołach w klasach 1-6. Część drugą zadania stanowią letnie warsztaty artystyczne w czasie wakacji z różnych dyscyplin sztuki połączone z koncertami, wystawami, spotkaniami autorskimi i innymi wydarzeniami kulturalnymi.

Szczegóły na: https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/pom%C3%B3%C5%BC-nam-rozdzieli%C4%87-14-mln-z%C5%82-na-dobre-pomys%C5%82y