Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

rysunek trójki dzieci trzymających się za ręce

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka w Brodach na rok szkolny 2023/2024 – rekrutacja uzupełniająca.

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 01 – 05.06.2023 r. Druki dostępne są na stronie szkoły (zakładka Rodzic-rekrutacja) lub w sekretariacie.