Zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

Rysunek ucznia w todze ze świadectwem

Drodzy Uczniowie klasy ósmej!

Informujemy, że 6 lipca 2023 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły (I piętro) będą wydawane zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty.