Narodowe Czytanie w Brodach

Napis Nad Niemenem na tle rzeki Niemen

„Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną…”

Powyższe słowa wybrzmiały dzisiaj w naszej szkole. Okazją do przypomnienia tej ludowej pieśni było włączenie się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W sali polonistycznej uczniowie klas siódmych i ósmej zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom wybrane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Podczas słuchania opisów nadniemeńskiej przyrody słuchacze mogli w wyobraźni przenieść się nad brzeg Niemna i wraz z jej nurtem obserwować toczące się życie dziewiętnastowiecznego Korczyna, poznać historię założycieli rodu Bohatyrowiczów – Jana i Cecylii. Spokojna i nastrojowa muzyka towarzysząca czytanym opisom dodała utworowi ciepła i tajemniczości, a zmieniające się na ekranie obrazy okolic Niemna pozwoliły poczuć tęsknotę za rozległymi, barwnymi polami i łąkami. Mimo że „Nad Niemnem” to powieść niełatwa do zrozumienia dla trzynasto- i czternastolatków, młodzi słuchacze w zadumie i z zaciekawieniem słuchali fragmentów czytanych przez ich rówieśników, którzy potrafili sprostać temu trudnemu zadaniu. Na koniec uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Prażnowska podziękowała za przygotowanie Narodowego Czytania p. Lucynie Biernackiej i p. Dorocie Kasprzyk, a czytającym uczniom pogratulowała udanego występu.