Podziękowanie i sprawozdanie Rady Rodziców

Plakat z napisem dziekujemy

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom , wychowawcom i uczniom za współpracę.

Wyrażamy wdzięczność:

  • Dyrekcji szkoły za wsparcie wszelkich inicjatyw Rady Rodziców
  • Wszystkim rodzicom za dokonane wpłaty na fundusz Rady Rodziców .

Liczymy na dalszą Państwa pomoc w nowym roku szkolnym. Pamiętajmy, że razem tworzymy szkołę dla Naszych dzieci.

SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK SZKOLNY 2022/2023 – kliknij, aby przeczytać

Podziękowanie rodziców - plakat z napisem dziękuję.