Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2023/2024

Litera i na niebieskim tle - znak informacyjny

Dyrektor Szkoły informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: 2-3 listopada 2023 r., 2 stycznia 2024r., 2 maja 2024 r., 14-16 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.