Zrobiło się kolorowo

Kolorowe pufy na korytarzu

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt nowych siedzisk dla dzieci, szczególnie Radzie Rodziców oraz producentowi FIRMIE NaluConcept – Łukaszowi Klimowskuemu.

Życzymy radości z użytkowania