Wycieczka klas 7 do Muzeum Sztuki Współczesnej

Kolaż zdjęć z muzeum MOCAK

23 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 7 wybrali się na wycieczkę przedmiotową z plastyki do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Celem wycieczki było zgłębienie wiedzy na temat nowych form sztuki, które powstały po II Wojnie Światowej, kształtowanie wrażliwości artystycznej poprzez aktywny odbiór sztuki oraz integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

W trakcie przygotowanej przez edukatorów lekcji muzealnych uczniowie mogli obejrzeć wystawę stałą, w której znajdują się m.in dzieła Stanisława Dróżdża, a także wystawę czasową „Food in art”. Na wystawie zaprezentowano prace 66 artystów z wielu krajów, w różnych mediach, takich jak malarstwo, fotografia, wideo, obiekt i instalacja. Jedzenie to czynność społeczna, podstawa tożsamości, a nawet narzędzie oporu. Współczesnych artystów niepokoi tak niedosyt, jak nadmiar żywności. W pierwszym przypadku głód, nierówność, kryzys humanitarny, degradacja społeczeństwa, upokorzenie, w drugim – konsumpcjonizm, marnotrawstwo, zdrowotne skutki źle zbilansowanej diety. Analizie zostały poddane zarówno eksponowane w sztuce od wieków estetyczny potencjał jedzenia, jak i jego aspekty etyczne i światopoglądowe.
Po obejrzeniu wystawy przyszedł czas na warsztaty, podczas których uczniowie tworzyli własne prace plastyczne w wykorzystaniem produktów spożywczych.
Wszystkie aktywności jak i samo muzeum zrobiło na uczniach pozytywne wrażenie.