Dni tematyczne w maju

Plakat reklamujący dni tematyczne w maju

Samorząd Uczniowski zaprasza do zabawy.

Plakat reklamujący dni tematyczne w maju