Pomoc w organizacji pikniku

Obrazek dekoracyjny - ludek narysowany kredą trzyma głośnik

Rada Rodziców działająca przy naszej szkole wraz z nauczycielami i rodzicami uczniów, zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc przy organizacji pikniku.

Pismo rodziców z prośbą o wsparcie pikniku