Podziękowanie i sprawozdanie Rady Rodziców

Kartka wakacyjna od Rady Rodziców z życzeniami miłych wakacji

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Wychowawcom i Uczniom za zaangażowanie i wsparcie, jakie okazywaliście przez cały rok szkolny. Wasza pomoc była nieoceniona w organizacji wielu wydarzeń i inicjatyw, które przyczyniły się do wzbogacenia życia szkolnego naszych dzieci.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu mogliśmy zrealizować liczne projekty, które nie tylko uatrakcyjniły czas spędzony w szkole, ale również przyczyniły się do rozwoju zainteresowań i talentów naszych uczniów. Wasze wsparcie finansowe, rzeczowe i osobiste zaangażowanie w różnorodne działania są dla nas niezwykle cenne.

Życzymy Wam dużo zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów i wielu radości płynących z bycia częścią naszej szkolnej społeczności. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i współpracę.

Sprawozdanie Rady Rodziców z działalności za rok szkolny 2023/2024 – kliknij, aby przeczytać

Kartka wakacyjna od Rady Rodziców z życzeniami miłych wakacji