Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły im. Janusza Korczaka w Brodach – kliknij, aby przeczytać

Wzór obowiązującego w szkole zwolnienia z lekcji – kliknij

Monitoring wizyjny – regulamin – kliknij

Oświadczenie o nieuczęszczaniu na zajęcia wychowania do życia w rodzinie – kliknij

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na wychowanie do życia w rodzinie – kliknij

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – kliknij